cephane
Büyüt
Soldan: .50 BMG, .300 Win Mag, .308 Winchester, 7.62x39mm, 5.56x45mm NATO, .22LR. 

Sözlükte "cephane" ne demek?

1. Ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde.

Cephane kelimesinin ingilizcesi

n. ammunition, munitions, ammo, arm, arms
Köken: Farsça